Eiker Bruk & Impregnering AS


Eiker Bruk Eiendom AS


Nedre Skistadvei 1, 3053 Steinberg


Tlf: 906 59 631  - Mail: theslien@online.no


Vi har lagt ned impregneringsproduksjonen.